161204 profilaktyka

161204 profilaktyka

W dniach od 28 listopada do 2 grudnia w naszej szkole odbywały się zajęcia warsztatowe dla uczniów klas szóstych, których celem było zwiększenie umiejętności społecznych, kontaktów interpersonalnych oraz przekazanie wiedzy na temat przeciwdziałania uzależnieniom.

29 listopada gościliśmy w naszej szkole Teatr dla Dzieci i Młodzieży „Moralitet” z Krakowa. Spektakl został zaprezentowany w klasach IV – VI, poruszał problematykę związaną z przemocą oraz agresją wśród dzieci.

W piątek 2 grudnia odbyły się także warsztaty dla nauczycieli i rodziców uczniów klas szóstych. Przeprowadzili je pracownicy firmy „Progres – Instytut Rozwoju i Edukacji”.

[widgetkit id=136]