210215 dzielnicowy punkt nauki

W naszej szkole powstaje dzielnicowy punkt nauki i integracji międzypokoleniowej. Innowacyjne podejście do tworzenia trzyosobowych grup pomagających sobie w nauce i poznawaniu Internetu oraz wykorzystanie nowoczesnej technologii kontroli przez uczącego w postaci programu Net Suport stwarza mocne narzędzie nauki.

Szkoła w naturalny sposób daje możliwość działania międzypokoleniowego. Osoby starsze będą miały możliwość uczestniczenia z młodzieżą w całym programie. System sześciu osobnych grup ma pomóc również w integracji z osobami niepełnosprawnymi.

Zobacz projekt na stronie BO