200602 egzamin k8

200602 egzamin k8

Drodzy Uczniowie klasy VIII, Szanowni Rodzice

Proszę o zapoznanie się z materiałem dotyczącym organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, który odbędzie się w dniach 16 – 18 czerwca br.
Informacje zostały także przesłane za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Z wyrazami szacunku,
Iwona Nędzyńska-Mól
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 29

 

WYTYCZNE – Przeprowadzanie egzaminu ósmoklasisty (pdf)

Procedura bezpieczeństwa dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 podczas organizowania egzaminów 2020 (pdf)

 

Konferencja prasowa Ministra Edukacji Narodowej – zasady przeprowadzania egzaminów w 2020 roku i harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021”.

19 maja 2010 r. odbyła się konferencja prasowa Ministra Edukacji Narodowej, podczas której przekazane zostały informacje dotyczące zasad przeprowadzania egzaminów w 2020 roku oraz ogłoszono harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.

Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany został do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Poniżej do pobrania prezentacja

Zasady przeprowadzania egzaminów w 2020 r i harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych (pdf)