W roku szkolnym 2013/2014 nasza szkoła przystąpiła do europejskiego projektu EURONET 50/50 MAX. Celem projektu jest ograniczenie zużycia energii w budynkach publicznych poprzez zastosowanie innowacyjnej metodologii 50/50. Metodologia 50/50 zakłada aktywne zaangażowanie użytkowników w proces zarządzania energią w budynkach oraz uczy ich ekologicznych zachowań poprzez konkretne działania.

Uczniowie naszej szkoły pod opieką pań: E. Niewczas i E. Krajewskiej dbają o odpowiednią temperaturę w klasach oraz kontrolują poziom oświetlenia. W klasach nauczyciele wychowawcy przeprowadzają pogadanki na temat konieczności oszczędzania różnych źródeł energii. Podczas realizacji projektu uczniowie wykonują również prace plastyczne.
Oto niektóre z nich:

To już kolejny konkurs plastyczny zorganizowany w ramach projektu EURONET 50/50 MAX. Tym razem uczniowie mieli za zadanie namalować piktogram przypominający o konieczności oszczędzania energii elektrycznej. Laureatami konkursu zostali:

  • klasy I-III – Wielgórka Adam IIIa, Kubiak Jakub IIIa, Juretko Filip IIIa, Sykuła Stanisław IIIc, Wojtkowiak Zofia IIb,
  • klasy IV-VI – Parzonka Aleksandra VIb, Chłąd Klaudia Va, Wójcik Alicja IVa.

Wszystkim serdecznie gratulujemy.

W związku z udziałem SP nr 29 i Gimnazjum nr 14 w projekcie EURONET 50/50 MAX, uczniowie wzięli udział we wspólnym szkoleniu zorganizowanym przez pracowników Biura Inżyniera Miejskiego. Uczestniczyli również w prelekcji przeprowadzonej przez p. A. Mygę, z której dowiedzieli się najważniejszych wiadomości o celach i przebiegu projektu EURONET. Po wykładzie wspólnie wykonano przegląd energetyczny szkoły. Dokonano pomiarów m.in. w kotłowni, holu i wybranych klasach.

Naszą placówkę reprezentowały dzieci z klasy VI b i VIc, które zaangażowane są w realizację projektu. Opiekunem zespołu była p. E. Niewczas.

W ramach projektu EURONET 50/50 MAX w naszej szkole nauczyciele wychowawcy oraz nauczyciel przyrody E. Niewczas regularnie przeprowadzają pogadanki na temat wykorzystywania i ochrony różnych źródeł energii w Polsce i na świecie.

Efektem jednej z nich, przeprowadzonej w kl. IIIa przez p. E. Krajewską, były prace plastyczne wykonane przez uczniów, pod ogólnym tytułem „POZYSKUJEMY-OSZCZĘDZAMY”. Oto twórcy i ich prace:

Brawo Uczniowie, Nauczyciele i Pracownicy SP 29 w Częstochowie!

W wyniku naszych wspólnych, dwuletnich starań, w ramach projektu EURONET 50/50MAX, zaoszczędziliśmy 3129 zł. Za pozyskane pieniądze zostaną zakupione pomoce dydaktyczne, które z pewnością wpłyną na atrakcyjność zajęć lekcyjnych. Koordynatorowi pani Edycie Niewczas serdecznie dziękujemy!

fundusz srodowiska

inteligent energy