Po trzech latach zakończyliśmy program Euronet 50/50 Max. Dzięki współpracy uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły osiągnęliśmy sukces. Udało nam się zaoszczędzić energię na kwotę 7466,35 zł. Pieniądze zostały wydatkowane na zakup pomocy dydaktycznych i tablicy interaktywnej. Dzięki nim lekcje z pewnością będą ciekawsze, a nauka łatwiejsza.

Uroczystość kończąca program odbyła się 15.04.2016r. w Szkole Podstawowej nr 21 w Częstochowie. Uczestniczyli w niej uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjów wraz z opiekunami. Na początku zaprezentował się Uniwersytet Rozwoju z Krakowa, przedstawiając doświadczenia z dziedziny chemii i fizyki. Pokazy wzbudziły wśród dzieci wielki entuzjazm. Następnie uczniowie brali udział w konkursach i quizach o tematyce ekologicznej oraz przedstawiali krótkie programy artystyczne. Wszystkie konkurencje były punktowane. Nasi uczniowie zajęli II miejsce. Natomiast plakat wykonany przez uczniów kl. II C został wybrany przez uczestników imprezy jako najlepszy ze wszystkich zaprezentowanych. Na koniec uczniowie otrzymali drobne upominki.

Wszystkim zaangażowanym w akcję dziękujemy za współpracę. Serdecznie podziękowania kierujemy do szkolnych koordynatorów programu, pań: Edyty Niewczas i Ewy Krajewskiej.

[widgetkit id=69]