160930 dje

160930 dje

W 2001 roku Rada Europy ogłosiła dzień 26 września Europejskim Dniem Języków. Celem tej inicjatywy jest ukazanie różnorodności językowo – kulturowej naszego kontynentu oraz wspieranie nauki języków obcych. Z tej okazji wszystkie klasy naszej szkoły zostały zaproszone do wzięcia udziału w konkursie na najciekawszy plakat o jednym z krajów europejskich. Jury oceniło wszystkie plakaty i stwierdzono, że każdy z nich zareklamował w ciekawy sposób wylosowany do prezentacji kraj. Każdy plakat zachęcił do odwiedzenia prezentowanego kraju i poznania jego specyfiki. Uczestnicy zadbali również o estetykę swoich prac. Za wykonanie wyjątkowo ciekawych prac jury postanowiło nagrodzić następujące klasy:

  • I miejsce dla klasy IIa za plakat o Holandii,
  • II miejsce dla klasy IIIa za plakat prezentujący Włochy oraz dla klasy IIc za plakat o Francji,
  • III miejsce dla klasy IIIc za plakat o Irlandii oraz dla klasy IVb za plakat prezentujący Finlandię.

Organizatorzy: Iwona Nędzyńska-Mól, Barbara Trajdos i Anna Michalska serdecznie dziękują uczniom i wychowawcom klas za udział w konkursie.

[widgetkit id=111]