Tradycją naszej szkoły jest udział w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Klio”. Celem tych zmagań jest popularyzacja i poszerzanie wiedzy na temat najwybitniejszych postaci polskiej państwowości, kultywowanie szacunku i kształtowanie właściwej postawy dla osiągnięć wielkich Polaków oraz kształtowanie postawy patriotyzmu i poczucia jedności narodowej.

W tym roku konkurs miał trzy formy. Był to test wiedzy , konkurs prac plastycznych oraz konkurs fotograficzny „Polska w obiektywie”. Miło nam poinformować, że uczennica klasy VIa naszej szkoły Paulina Najwer zajęła II miejsce w tym, cieszącym się wielką popularnością, konkursie. Wykonała portret Tadeusza Kościuszki ołówkiem, w którym doskonale uchwyciła charakter bohatera przez podkreślenie światłocieniowe. Jury brało pod uwagę wkład pracy, własną wizję, walory artystyczne oraz zgodność z tematyką konkursową. Gratulujemy Paulinie i życzymy dalszych sukcesów plastycznych, a pani Elżbiecie Chęcińskiej- opiekunowi Pauliny-samych uzdolnionych uczniów.