210629 lenka

210629 lenka

Czytać potrafi każdy uczeń kończący pierwszą klasę szkoły podstawowej. Wydawać by się mogło, że to żadna sztuka, jednak piękne głośne czytanie jest umiejętnością raczej rzadką. Przekonujemy się o tym, słuchając lektorów różnych programów. Barwa głosu, tempo, odpowiednia intonacja sprawiają, że słuchamy kogoś z przyjemnością lub wręcz odwrotnie.

Umiejętnością pięknego czytania i radiowym głosem z pewnością może się poszczycić Lena Dziemdok z klasy IVc, która zajęła II miejsce w Powiatowym Konkursie Głośnego Czytania: SIENKIEWICZ ZNANY I NIEZNANY. CZYTAMY GŁOŚNO UTWORY AUTORA TRYLOGII.

Lenko, gratulujemy! Mamy nadzieję, że sukces Leny zachęci innych do rozwijania tej trudnej umiejętności.