200407 wyniki rekrutacji

200407 wyniki rekrutacji

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczam listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym oraz informację o zasadach potwierdzania woli przyjęcia dla klas I publicznych szkół podstawowych.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do klas I Publicznych Szkół Podstawowych zobowiązani są w terminie 8-17 kwietnia 2020 r. potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do placówki.

Potwierdzenia woli przyjęcia należy dokonywać zdalnie, tj.

– wysyłając do szkoły e-mail z potwierdzeniem o treści: „Potwierdzam wolę przyjęcia mojego dziecka ……….. (imię i nazwisko) do Szkoły Podstawowej nr …. w Częstochowie w roku szkolnym 2020/2021”

lub

– telefonicznie (w przypadku, gdy Rodzic nie ma możliwości wysłania wiadomości z wykorzystaniem poczty elektronicznej).

Z wyrazami szacunku,
Iwona Nędzyńska-Mól
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 29

 

REKRUTACJA DO KLAS I PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCHNA ROK SZKOLNY 2020/2021 – POBIERZ (pdf)

 

Rekrutacja-lista-kandydatów.jpg