190313 kierunki

— — — — — — — — — — — — —

Zapraszamy do zapoznania się z informatorem o kierunkach kształcenia planowanych w szkołach ponadpodstawowych w Częstochowie w roku szkolnym 2022/2023 przygotowany przez Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych.