01.09.2021  Rozpoczęcie roku szkolnego wg odrębnego harmonogramu.
 06.09.2021 Zebrania z rodzicami klas I-IV (zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej szkoły)
 07.09.2021 Zebrania z rodzicami klas V-VIII (zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej szkoły)
 12.10.2021 Konsultacje z nauczycielami  Konsultacje z nauczycielami odbywają się w godz. 16:00 – 18:00 (zgodnie z harmonogramem zamieszonym na stronie internetowej przed konsultacjami).
 14.10.2021 DEN
 14.10.2021 Ślubowanie klasy I i otwarcie pracowni komputerowej
 12.11.2021 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 09.11.2021Zebrania z rodzicami klas I-IV (zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej szkoły)
 10.11.2021 Zebrania z rodzicami klas V-VIII (zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej szkoły)
 14.12.2021 Konsultacje z rodzicami, powiadomienie o przewidywanych ocenach niedostatecznych  Konsultacje z nauczycielami odbywają się w godz. 16:00 – 18:00 (zgodnie z harmonogramem zamieszonym na stronie internetowej przed konsultacjami).
 23 – 31.12.2021 Zimowa przerwa świąteczna
 12.2021 Próbny egzamin ósmoklasisty ( dokładny termin po opublikowaniu przez CKE)
 07.01.2022 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 25.01.2022 Rada Klasyfikacyjna
 31.01.2022 Apel podsumowujący osiągnięcia I półrocza
 01.02.2022 Rada Plenarna
 08.02.2022 Zebrania z rodzicami klas I-IV (zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej szkoły)
 09.02.2022 Zebrania z rodzicami klas V-VIII (zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej szkoły);
 14-27.02.2022 Ferie Zimowe
 08.03.2022  09.03.2022  10.03.2022 Próbny egzamin ósmoklasisty dla klasy VII:  j. polski  matematyka  języki obce nowożytne
 15.03.2022 Konsultacje z rodzicami, powiadomienie o przewidywanych ocenach niedostatecznych  Konsultacje z nauczycielami odbywają się w godz. 16:00 – 18:00 (zgodnie z harmonogramem zamieszonym na stronie internetowej przed konsultacjami).
 05.04.2022 Zebrania z rodzicami klas I-IV (zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej szkoły)
 06.04.2022 Zebrania z rodzicami klas V-VIII (zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej szkoły);
 14 -19.04.2022 Wiosenna przerwa świąteczna
02.05.2022 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 04.05.2022 Konsultacje z rodzicami, powiadomienie o przewidywanych ocenach niedostatecznych  Konsultacje z nauczycielami odbywają się w godz. 16:00 – 18:00 (zgodnie z harmonogramem zamieszonym na stronie internetowej przed konsultacjami).
 24.05.2022  25.05.2022  26.05.2022 Egzamin ósmoklasisty  j. polski  matematyka  język obcy nowożytny
24 – 26.05.2022 Dni wolne od zajęć dydaktycznych
 30.05.2022 Zebrania z rodzicami klas I-IV (zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej szkoły)
 31.05.2022 Zebrania z rodzicami klas V-VIII (zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej szkoły);
01.06.2022 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 01.06.2022 Dzień Dziecka – impreza środowiskowa
 15.06.2022 Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna
 17.06.2022 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 21.06.2022 Apel podsumowujący osiągnięcia II półrocza
 24.06.2022 Rada Pedagogiczna Plenarna
 24.06.2022 Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach
 25.06 – 31.08.2022 Ferie letnie