201030 plakat

201030 plakat

Od 1 listopada nasza szkoła bierze udział w „Kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”. W związku z tym będziemy podejmować różnego rodzaju działania profilaktyczne przeciwdziałające przemocy oraz uwrażliwiające uczniów na krzywdę drugiego człowieka . Autorem światowej kampanii jest Women’s World Summit Foundation, a koordynatorem Fundacja PoDrugie. Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka. Pomarańczowy, to kolor ostrzegawczy. Prowadzone w ramach kampanii działania mają ostrzegać, zwracać uwagę na przemoc, uczyć widzieć więcej.

Zapraszamy całą społeczność szkolną do udziału w międzynarodowej Kampanii 19 dni.

Pedagodzy szkolni