Nasza szkoła kolejny raz przystąpiła do edycji „Kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”. Przez pierwszych 19 dni listopada, społeczność szkolna będzie podejmować różnego rodzaju działania profilaktyczne przeciwdziałające przemocy. Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka. Pomarańczowy, to kolor ostrzegawczy. Hasło tegorocznej edycji: „RAZEM BUDUJEMY ŚWIAT BEZ PRZEMOCY”. 

Zapraszamy całą społeczność szkolną do aktywnego udziału w międzynarodowej Kampanii 19 dni. Wspólnie będziemy budować świat wolny od przemocy, mówiąc o bezpieczeństwie
i szacunku do drugiego człowieka.