Autor: Elżbieta Woźniak

— — — — — — — — — — — — —

W związku z udziałem naszej szkoły w projekcie eTwinning „Rocket Science – Physics Alliance” ogłaszamy konkurs na stworzenie układu słonecznego.

Cele konkursu:

– zapoznanie się z twórczością Mikołaja Kopernika
– poszerzanie wiedzy na temat kosmosu i astronomii
– rozwijanie wrażliwości plastycznej
– rozwijanie uzdolnień plastyczno-konstrukcyjnych

Warunki uczestnictwa:

  1. Format pracy oraz technika dowolna.
  2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 6 – 7 SP nr 29 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie.
  3. Każda praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem oraz klasą do której uczęszcza autor.
  4. Termin dostarczania prac upływa 30.04.2024. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 10.05.2024.
  5. Nagrody zostaną wręczone na apelu podsumowującym osiągnięcia drugiego półrocza.
  6. Głównymi kryteriami oceny będą pomysłowość, staranność wykonania, kompozycja pracy.
  7. Prace należy dostarczyć do p. Elżbiety Woźniak lub p. Małgorzaty Janiszewskiej.