Autor: Ewelina Brodzińska

— — — — — — — — — — — —

Polska to kraj, gdzie „naj” wyjątkowo łatwo znaleźć; coś największego, najstarszego, najmniejszego, najwyższego…

Niejednokrotnie polskie „naj” okazuje się również tym „naj” w Europie, a nawet na całym świecie.

W związku z tym zapraszam wszystkich chętnych uczniów klas 5-8 do udziału w szkolnym konkursie geograficznym „Polska jest NAJ…”

CELE KONKURSU

● kształtowanie zainteresowań geografią kraju ojczystego,
● pogłębianie wiedzy z zakresu geografii Polski,
● rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów,
● rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki,
● kształtowanie pozytywnego obrazu Polski w świadomości uczniów.

Warunki uczestnictwa:

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 5-8 SP nr 29 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie
2. Konkurs polega na przygotowaniu prezentacji multimedialnej prezentującej „Polskie Naj” zarówno stworzone przez przyrodę jak i człowieka.
3. Prace należy złożyć u nauczyciela geografii (nośnik USB) lub wysłać na adres ebrodzinska@sp29.czest.pl
4. Konkurs trwa do końca kwietnia 2024 r.
5. Każda praca musi być podpisana imieniem i nazwiskiem oraz klasą autora.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród zwycięzcom odbędzie się na apelu podsumowującym osiągnięcia uczniów za II semestr.

Wszystkich niezbędnych informacji udziela organizator konkursu – nauczycielka geografii w SP 29 p. Ewelina Brodzińska