W dniach 5 i 6 listopada odbyły się szkolne etapy Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych. Pierwszego dnia uczniowie pisali test z języka polskiego, a drugiego z matematyki. O awans do etapu rejonowego konkursu polonistycznego starało się dwudziestu jeden uczniów, a matematycznego dziewiętnastu. Ogłoszenie wyników etapu szkolnego nastąpi już wkrótce – dwa tygodnie po jego zakończeniu.