Autor: Iwona Nędzyńska-Mól

— — — — — — — — — — — — — —

Przydawki, partykuły, eufemizmy, peryfrazy. Zdania złożone rozłączne, przydawkowe, wynikowe, podmiotowe, wszelkiej maści okolicznikowe. Artykuł, felieton, esej, rozprawka. To tylko niewielka część zawiłości polonistycznych, którym czoła stawili uczniowie klas VIIIa – Nadia Drewniak i VIIIb – Aleksander Mól. Od października tego roku szkolnego sukcesywnie pokonywali kolejne szczeble konkursu tak, by w marcu – podczas ostatniego etapu-zmierzyć się z niebywale trudnym testem konkursowym. Uczniowie spisali się jednak fantastycznie, gdyż oboje uzyskali tytuł finalisty! Wynik osiągnięty systematyczną, ciężką pracą, ale też wynik, który gwarantuje kolejne punkty podczas rekrutacji. Opiekunem naszych uczniów jest p. Katarzyna Głębiewska. Serdecznie gratulujemy sukcesu!