210318 eko planeta

210318 eko planeta

Szkoła Podstawowa nr 29 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie zaprasza uczniów klas I-III szkół podstawowych do udziału w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym „Ziemia – moja EKO-planeta”.

Zadaniem uczestników jest zaprojektowanie kartki z kalendarza Dnia Ziemi wykonany techniką kolażu przy wykorzystaniu naturalnych materiałów.

Zasady udziału w konkursie określono w regulaminie konkursu.

 

„Ziemia – moja EKO-planeta” – regulamin konkursu

Załącznik nr 1 do regulaminu (zgoda na przetwarzanie danych)