— — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Drodzy Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele!

Wszystkie osoby, które potrzebują wsparcia psychologicznego, będą mogły uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów i pedagogów w instytucjach działających na rzecz pomocy dziecku i rodzinie na terenie Częstochowy.

WAŻNE TELEFONY DLA UCZNIÓW

Telefon alarmy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia – 112

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży – 116 111

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – 800 12 12 12

PORADNIE PSYCHOLOGICZNO–PEDAGOGICZNE

Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PÓŁNOC,

ul. Ireny Kosmowskiej 5;

tel. 34 362 24 24, tel. kom. 739 212 224, e-mail: zppp@edukacja.czestochowa.pl

Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna POŁUDNIE,

ul. Majora Waleriana Łukasińskiego 40;

tel. 34 363 25 50, tel. kom. 533 300 136, e-mail: pppp3@edukacja.czestochowa.pl

Centrum Informacji Zawodowej – Specjalistyczną Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, przy ul. Majora Waleriana Łukasińskiego 40.

INNE INFORMACJE O INSTYTUCJACH UDZIELAJĄCYCH POMOCY

MOPS w Częstochowie – ul. POW nr 2 – tel. 34 37 24 200

Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny – ul Sułkowskiego 9, tel. 502 985 101,

e-mail info@dlarodziny.com

Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej – tel. 34 363 97 54

Częstochowskie Centrum Interwencji Kryzysowej

42-200 Częstochowa, ul. Rejtana 7 B, tel. 34 366 31 21, e-mail: ccik@cztps.eu

Niebieska linia – Częstochowski Oddział – tel. 800 163 102

Zespół Pomocy Specjalistycznej dla rodzin zagrożonych przemocą

42–200 Częstochowa, ul. POW 2, POK. 1. tel. (34) 372 42 02

Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska linia” – 800 120 002

Telefon Wsparcia Emocjonalnego dla Dorosłych – 116 123

Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki – Narkomania – 800 199 990

Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci. – 800 100 100

Telefon zaufania „ Uzależnienia behawioralne” – 801 889 880