170905 inauguracja

170905 inauguracja

Choć poniedziałkowa pogoda nie była zbyt sprzyjająca, to uczniowie z uśmiechem na twarzy pojawili się w szkole. Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych, Dyrektor szkoły – pani Aleksandra Nocoń powitała całą społeczność szkolną: uczniów, nauczycieli i rodziców. W swoim przemówieniu pani Dyrektor podkreśliła, że dla wszystkich rok szkolny 2017/2018 niesie nowe wyzwania związane ze zmianą ustroju szkolnego w polskiej oświacie. Reforma oświaty ma służyć utworzeniu szkoły nowoczesnej, ale czerpiącej z polskiej tradycji. Pani Dyrektor życzyła uczniom, aby szkoła stała się miejscem zdobywania wiedzy, a uczenie się okazało się fascynującym wyzwaniem i życiową przygodą.

Po powitaniu głos zabrały panie wicedyrektor szkoły. Pani Beata Chmielarz przedstawiła wychowawców poszczególnych klas, natomiast pani Iwona Nędzyńska-Mól powitała w gronie pedagogicznym nowych nauczycieli, panie:

  • Agnieszkę Glenc – nauczyciela języka angielskiego,
  • Barbarę Golę – nauczyciela zajęć informatycznych,
  • Agnieszkę Kowalczyk – nauczyciela bibliotekarza,
  • Marzenę Kujawską – wychowawcę świetlicy,
  • Dorotę Łęgowik – nauczyciela języka angielskiego,
  • Dorotę Stefaniewicz vel Stachowicz – nauczyciela matematyki.

Inaugurację roku szkolnego 2017/2018 zakończyła uroczysta Msza Święta.

[widgetkit id=217]