Zmieniające się potrzeby i możliwości uczniów zmuszają współczesną szkołę do wprowadzania w życie nowych metod wychowawczych. Mają one na celu optymalizację osiągnięć szkolnych oraz przygotowanie do życia w zmieniającej się rzeczywistości. Coraz częściej dostrzegamy potrzebę rozwijania indywidualnych atutów każdego dziecka. Uczeń, na etapie nauczania początkowego, potrzebuje wsparcia, aby mógł w pełni zrealizować swój potencjał. Dlatego też proces oparty na aktywności i samodzielności, wiązaniu poznania z działaniem i respektowaniu indywidualnego profilu inteligencji to istota nowoczesnej szkoły.

Projekt: „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” współfinansowany jest przez Unię Europejską. Jego głównym celem jest wdrożenie elastycznego modelu edukacji, dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów, z wykorzystaniem nowatorskich metod i treści kształcenia. Ponadto jego istotą jest wielokierunkowe i wieloaspektowe wspieranie rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego, fizycznego i motorycznego uczniów rozpoczynających naukę szkolną poprzez praktyczne działania dzieci pod kierunkiem nauczyciela. Projekt stwarza warunki wszechstronnego rozwoju dziecka, jego kreatywności, ciekawości poznawczej i otwartości na wiedzę. Więcej o projekcie można przeczytać tutaj.

Klasa I b wraz ze swoją wychowawczynią p. Ewą Krajewską przystąpiła do projektu.

W dniu 21.04.09r. rodzice uczniów klasy Ib, podczas prelekcji przygotowanej przez wychowawcę, zapoznali się z wytycznymi projektu. Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy.

Rodzice podczas wypełniania ankiety dotyczącej rozwoju ich dzieci oraz podpisywaniu zgody na uczestnictwo w Projekcie.

A oto kilka opinii rodziców dotyczących Projektu.

„Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” jest nowym, i myślę ciekawym, doświadczeniem dla naszych dzieci jak również dla nas rodziców. Stwarza on możliwość dla nauczyciela i ucznia, by już na początku wieloletniej drogi do wiedzy poznać i wychwycić umiejętności, predyspozycje, a niejednokrotnie talenty dziecka, by później pomóc mu je rozwijać oraz zachęcić do dalszej pracy. Bardzo się cieszę, że klasa mojej córki została objęta projektem, gdyż nie tylko pogłębi swoją wiedzę w różnych dziedzinach, ale pozna inną, niż tradycyjna, metodę nauki poprzez zabawę. Nowoczesne pomoce dydaktyczne i nowatorski program zwiększa możliwość twórczego rozwoju, dodatkowe zajęcia dają szansę indywidualnego podejścia do dziecka. Podoba mi się koncepcja pracy w grupach, dzięki czemu dzieci uczą się współpracy, słuchania innych, kompromisu. Uważam, że uczestnictwo w w/w programie przyniesie wiele korzyści dla naszych młodych uczniów i to, czego doświadczą, zaowocuje w następnych latach.
~ Mama Patrycji

Cieszę się, że moje dziecko ma okazję i możliwość brania udziału w projekcie „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”. Uważam, że to dobra droga do zdobywania wiedzy. Wielokierunkowe zajęcia pozalekcyjne mogą okazać się dobrym doświadczeniem, dadzą doskonałe efekty i odkryją potencjał mojego dziecka.
~ Mama Ewy

,Uważam, że wielkim wyróżnieniem dla naszej szkoły jest możliwość uczestniczenia w projekcie Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy. Pani mgr Ewa Krajewska – nauczyciel klasy Ib – znając profil inteligencji każdego wychowanka, jego zdolności i zainteresowania oraz korzystając z bogatej bazy pomocy dydaktycznych (otrzymanych do realizowania projektu), w sposób kompetentny będzie realizowała założenia projektu.
~ Mama Laury

Projekt „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” jest ciekawym doświadczeniem zarówno dla dzieci jak i nauczycieli. W młodszych latach dzieci chętnie i z zapałem podejmują różne wyzwania, także edukacyjne. Różnorodne pomoce naukowe pozwolą im wyjść poza sztywne ramy codziennej rutyny, wyzwolą w nich chęć do samodzielnego, twórczego działania. Podążając za szybkim rozwojem cywilizacji, powinniśmy kształcić dzieci tak, by były kreatywne, ciekawe i otwarte na wiedzę. Taki system nauczania pomógłby rozwijać dominujące zdolności dziecka i pozwalał mu podbudowywać poczucie własnej wartości.
~ Mama Dawida

W Projekcie będzie uczestniczyło 100% klasy. Dzieci otrzymają dodatkowe pomoce dydaktyczne, które będą kosztowały 8000zł. Otrzymaliśmy już pierwszą partię pomocy: Bajki – Grajki , czyli zestaw 11 książeczek, książka ,,Rok wierszem malowany”, 4 zestawy historyjek obrazkowych, ,,ser szwajcarski”, mozaika XXL, klocki GEO, korale matematyczne, studnia Jakuba i trójkąt matematyczny.

A teraz wspólnie czekamy na dalsze materiały i przygotowujemy się do pracy od września 2009r.
Wakacje były dla nas okresem wzmożonej pracy. Podczas, gdy inni odpoczywali, rodzice klasy Ib z wychowawcą remontowali salę lekcyjną. Doskonałe zorganizowanie rodziców zaowocowało odnowieniem parkietu oraz pomalowaniem sali.
„Pragnę serdecznie podziękować wszystkim Rodzicom za pomoc i zaangażowanie, a w szczególności Państwu Agnieszce i Krzysztofowi Rybakom i Państwu Magdalenie i Krzysztofowi Pacudom” – wychowawczyni klasy p. Ewa Krajewska.

Uczniowie z dużą radością biorą udział w zajęciach Projektu, rozwijając swoje zdolności i zainteresowania.

Podczas realizacji Projektu, uczniowie uczą się asertywności, korzystania z różnych źródeł, twórczego myślenia literackiego, wyrażania własnych przemyśleń i zasad kulturalnego prowadzenia rozmów.

Uczestnicząc w Projekcie, klasa zdobywa wiedzę i umiejętności wymagane do skutecznego dzielenia się radością i uśmiechem, budzenia optymizmu i chęci do działania, tworzenia klimatu, w którym nauka staje się tak atrakcyjna i ciekawa jak zabawa.

W czasie zajęć wychodziliśmy do filharmonii, teatru, muzeum, kina, na koncerty i mieliśmy spotkania z ciekawymi ludźmi.

Przygotowanie i przedstawienie Jasełek 2009 w szkole, w hospicjum i Parafii św. Franciszka.

Dnia 16 grudnia 2009 r. klasa I b zakończyła Projekt. Przekazano 22 uczniom uczestniczącym w I etapie Projektu na własność „Pacynki” – myszki, w ramach podziękowania dla dzieci za udział w Projekcie.

Realizacja Projektu to zaangażowanie nauczyciela wychowawcy, uczniów i rodziców.
Kończąc Projekt ja, jako nauczyciel realizujący, odetchnęłam z ulgą, że wszystkie zaplanowane zadania zostały wykonane, a jednocześnie smutek i żal, że to już koniec. Mam jednak nadzieję, że praca nad Projektem dostarczyła zarówno uczniom, jak i rodzicom, wielu okazji do radości i zabawy. Z pewnością było to zadanie inspirujące i przynoszące wielką satysfakcję. Mimo oficjalnego zamknięcia Projektu, jego zadania oraz cele będą nadal przeze mnie realizowane do końca roku szkolnego.

A oto kilka opinii rodziców na temat efektów Projektu.
Projekt zaspokaja potrzeby dziecka w tym wieku. Stwarza możliwość harmonijnego rozwoju umysłu oraz osobowości. Zadania w formie zabawy uczą logicznego myślenia i spostrzegawczości i są dostosowane do wieku i umiejętności dzieci. Takie podejście do nauczania wychodzi naprzeciw potrzebom społecznym i edukacyjnym dzieci w wieku 7-8 lat.
~ Mama Klaudiusza

Jest to bardzo cenna inicjatywa. Pozwalająca zapewnić dzieciom bardziej wszechstronny rozwój. Wejście w Projekt było świetnym pomysłem. Dzięki temu dzieci mogą odkrywać lub poszerzać/rozwijać swoje zainteresowania. Bardzo pozytywnie oceniamy Projekt. Pozwala dzieciom poznać różnie aspekty swojej osobowości, a dzięki temu dziecko odkrywa swoje mocne strony, co pozwala mu podnieść jego samoocenę i łatwiej dostosować się do zmian, rozszerza horyzonty wiedzy u małego dziecka, angażuje dzieci do twórczego myślenia i działania, co bardzo przyda się mu w przyszłości. Uczestnictwo w zajęciach wpłynęło na rozwój intelektualny i emocjonalny. Poprzez te zajęcia dziecko można ukierunkować swój talent i wybrać to, co najbardziej go interesuje i co lubi robić.
~ Rodzice Jasia
Klasa I b od września 2009 r. brała udział w Projekcie. Dzieci otrzymały ciekawe pomoce dydaktyczne, dzięki którym rozbudziły swoją ciekawość, a także szybciej i łatwiej przyswajały wiedzę z zakresu obowiązującego materiału. Uczestnicząc w dodatkowych zajęciach, poznawały tajniki wielu ciekawych dziedzin, takich jak: astronomia, historia itp. Wykonywały z zapałem kolorowe prace plastyczne i techniczne. Z radością brały udział w przedstawieniach kukiełkowych i jako aktorzy występowali w Jasełkach. Myślę, że taka wesoła nauka podoba się nie tylko dzieciom, ale również rodzicom, którzy są bardzo zadowoleni z ich osiągnięć.
~ Mama Jakuba