191223 podaj lape

191223 podaj lape

W naszej szkole na przełomie listopada i grudnia 2019 r. odbyła się coroczna akcja „Podaj Łapę Przyjacielu”, której celem jest krzewienie pozytywnych zachowań młodzieży wobec bezdomnych zwierząt oraz uczenie odpowiedzialności za innych i kształtowanie postawy przyjaciela zwierząt.

Akcja pomocy zwierzętom daje uczniom satysfakcję i poczucie, że coś zależy od nich, a nawet chwilowa poprawa warunków życia bezdomnych zwierząt ma znaczenie.

Uczniowie zbierali karmę i  akcesoria dla zwierząt ze schroniska na zasadzie konkursu międzyklasowego (rywalizowali, która klasa zgromadzi najwięcej). 

Łącznie zebrano 298,86 kg karmy oraz legowiska, miski, kagańce, obroże, koce (5sztuk) oraz bardzo dużo zabawek dla zwierząt. Wszystkie zgromadzone artykuły zostały przekazane do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ulicy Gilowej w Częstochowie.

Akcja i konkurs zostaną podsumowane na apelu.
Koordynatorzy: Mariola Szymurska-Kałmuk, Agnieszka Kula, Edyta Niewczas.

[widgetkit id=487]