201218 woda

Nasza szkoła przystąpiła do Programu „Szkoła przyjazna Wodzie – AKTYWNI BŁĘKITNI”, którego organizatorem jest PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

Głównym zadaniem Programu jest upowszechnienie i usystematyzowanie wiedzy oraz wypracowania poprawnych nawyków i postaw dotyczących wody i szeroko rozumianej gospodarki wodnej.

Celem Programu jest systematyczna organizacja działań na rzecz edukacji ekologicznej, zmierzających do nabycia umiejętności racjonalnego gospodarowania zasobami wody i bezpiecznego z niej korzystania we współpracy z uczniami, ich rodzicami, nauczycielami oraz społecznością lokalną.

Koordynatorem Programu w naszej szkole jest p. Renata Gajda

Projekt będą realizowały:

– p. Anna Krygier z klasą 2c

– p. Izabela Bartelt-Adamczyk z klasą 5a

– p. Iwona Górawska z klasą 7a

W ramach Programu nasi uczniowie będą brali udział w lekcjach edukacyjnych, w trakcie których poznają, m.in. zasady zrównoważonego rozwoju w gospodarce wodnej, zasady ochrony środowiska, ochrony przeciwpowodziowej i zapobieganiu skutkom suszy oraz bezpiecznego korzystania z zasobów wodnych w trakcie rekreacji.

210907 cert aktywni blekitni