201218 woda

Nasza szkoła realizuje Program „Szkoła przyjazna Wodzie – AKTYWNI BŁĘKITNI”, którego organizatorem jest PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

Głównym zadaniem Programu jest upowszechnienie i usystematyzowanie wiedzy oraz wypracowanie poprawnych nawyków i postaw dotyczących wody i szeroko rozumianej gospodarki wodnej.

Celem Programu jest systematyczna organizacja działań na rzecz edukacji ekologicznej, zmierzających do nabycia umiejętności racjonalnego gospodarowania zasobami wody i bezpiecznego z niej korzystania we współpracy z uczniami, ich rodzicami, nauczycielami oraz społecznością lokalną.

Koordynatorem Programu w naszej szkole jest p. Renata Gajda

Rok szkolny 2020/2021 uczestnicy:

– p. Anna Krygier z klasą 2c
– p. Izabela Bartelt-Adamczyk z klasą 5a
– p. Iwona Górawska z klasą 7a

W ramach Programu nasi uczniowie brali udział w lekcjach edukacyjnych, w trakcie których poznali, m.in. zasady zrównoważonego rozwoju w gospodarce wodnej, zasady ochrony środowiska, ochrony przeciwpowodziowej i zapobieganiu skutkom suszy oraz bezpiecznego korzystania z zasobów wodnych w trakcie rekreacji.

Rok szkolny 2021/2022 uczestnicy:

– p. Monika Itczak z klasą 1b
– p. Marzena Wyporkiewicz-Poterek z klasą 3a
– p. Anna Kołaczyk z klasą 3b
– p. Joanna Bromek z klasą 7d

Uczestnicy programu zrealizowali następujące tematy lekcji: Szanuj wodę to nie śmietnik, Na ratunek wodzie, Stop suszy, Jak moja rodzina oszczędza wodę? Ponadto uczniowie obejrzeli edukacyjny spektakl teatralny online Hydrozagadka, czyli dzieci i ryby mają głos. Wysłuchali słuchowisk: Wody polskie czytają dzieciom: Bajka o nieposłusznej flądrze inne opowieści oraz zrealizowali projekt taneczny „Deszcz – źródło życia”.

210907 cert aktywni blekitni