W roku szkolnym 2021/2022 w ramach współpracy z zagranicą uczniowie klasy 5c zaangażowali się w projekt eTwinning pod nazwą „Behave Beehive BeTwin”, w którym uczestniczą także ich rówieśnicy ze szkół we Włoszech, Hiszpanii, Grecji, Turcji oraz Chorwacji. Projekt ten realizowany jest od września do maja, a jego celem ogólnym jest zachęcanie nauczycieli i uczniów do odkrywania korzyści, jakie daje eTwinning, poprzez dzielenie się informacjami i doświadczeniami w bezpiecznej przestrzeni wirtualnej, czyli tzw. TwinSpace. Uczniowie pracując wspólnie nad poszczególnymi zadaniami, w których głównym tematem są pszczoły, uczą się właściwego zachowania w sieci, czyli tzw. netykiety, a jednocześnie poszerzają swoją wiedzę na temat pszczół i ich roli w środowisku. Włączą się również w obchody Dnia Bezpiecznego Internetu oraz Światowego Dnia Pszczoły.