Nasza szkoła realizuje projekt „NAPOLEOŃSKA CZĘSTOCHOWA” II EDYCJA, którego organizatorem wraz z częstochowskimi szkołami jest Urząd Miasta Częstochowy

CELE PROJEKTU:

  • upamiętnienie 210. rocznicy śmierci księcia Józefa i powołania Konfederacji Generalnej Królestwa Polskiego,
  • zapoznanie uczniów z historią Częstochowy
  • przybliżenie wiedzy o bohaterach epoki powstań narodowych, którzy są patronami częstochowskich ulic
  • rozwijanie zainteresowania młodzieży tematyką dotyczącą historii miasta
  • kształtowanie świadomości narodowej i lokalnej młodzieży
  • pielęgnowanie tradycji patriotycznych oraz wzmocnienie tożsamości narodowej i lokalnej
  • dbanie o walory turystyczne regionu.

Pierwszym etapem projektu, a zarazem inauguracją był spacer śladami miejsc pamięci epoki napoleońskiej w Częstochowie. Na szlaku pomiędzy Rynkiem a klasztorem jasnogórskim uczestnicy poznali ciekawe historie ludzi, którzy w ważny sposób byli związani z Częstochową w początkach XIX wieku. Spacer odbył się 19.10.2022.