190311 efs rektutacja uzup

190311 efs rektutacja uzup

 

 

Szanowni Państwo!

Rozpoczynamy REKRUTACJĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ do projektu „Odkryj w sobie talent!”. 

Nabór trwa 17.09.2019 r. do 24.09.2019 r. Poniżej znajdą Państwo instrukcję, zgodnie z którą należy postępować.

Co i w jakich terminach składają uczniowie?

Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w zajęciach rozwijających składają:

  • formularz zgłoszeniowy, (zał. nr 3)
  • rekomendację wychowawcy z oceną z przedmiotu zbliżonego tematycznie
    do przedmiotu, w którym będą brali udział, (zał. nr 4)
  • oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych. (zał. nr 5)

Są to zajęcia tylko dla uczniów z klas IV-VIII

Na dokumentach muszą widnieć daty od 17 do 24 września 2019 r., jest to okres naboru.

Można złożyć jedną rekomendację na wszystkie zajęcia z poniżej listy. Wypisując wszystkie zajęcia, na które zgłasza się uczeń oraz dopisując do zajęć odpowiedni przedmiot z oceną.

Nazwa formy wsparcia dla uczniów/uczennic

Indywidualizacja pracy z uczniem/uczennicą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dla uczniów/uczennic zdolnych

Zajęcia indywidualizujące pracę z uczniem zdolnym z języka angielskiego

Zajęcia indywidualizujące pracę z uczniem zdolnym z języka niemieckiego

Zajęcia indywidualizujące pracę z uczniem zdolnym z języka francuskiego

Zajęcia indywidualizujące pracę z uczniem zdolnym z języka hiszpańskiego

Zajęcia indywidualizujące pracę z uczniem zdolnym z języka rosyjskiego

Zajęcia indywidualizujące pracę z uczniem zdolnym z matematyki

Zajęcia naukowo-techniczne indywidualizujące pracę z uczniem zdolnym

Koło szachowe rozwijające umiejętność uczenia się indywidualizujące pracę z uczniem zdolnym

 

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze
Regulamin rekrutacji
Załącznik 1 Katalog kryteriów
Załącznik 2 Wykaz form wsparcia
Załącznik 3 Formularz zgłoszeniowy uczniowie uczennice SP29
Załącznik 4 Rekomendacja uczeń
Załącznik 5 Oświadczenie uczestnika
Załącznik 6 Deklaracja uczestnictwa
Załącznik 7 Lista podstawowa uczeń
Załącznik 8 Lista rezerwowa uczeń
Załącznik 9 Formularz rezygnacji