190311 efs rektutacja uzup

190311 efs rektutacja uzup

 

 

Szanowni Państwo!

Rozpoczynamy REKRUTACJĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ do projektu „Odkryj w sobie talent!”. 

Nabór trwa 08.03.2019 r. do 18.03.2019 r. Poniżej znajdą Państwo instrukcję, zgodnie z którą należy postępować.

Co i w jakich terminach składają uczniowie?

Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w zajęciach rozwijających składają:

  • formularz zgłoszeniowy,
  • rekomendację wychowawcy z oceną z przedmiotu zbliżonego tematycznie
    do przedmiotu, w którym będą brali udział,
  • oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych.

Są to zajęcia tylko dla uczniów z klas IV-VIII

Na dokumentach muszą widnieć daty od 08 do 18 marca 2019 r., jest to okres naboru.

Można złożyć jedną rekomendację na wszystkie zajęcia. Wypisując wszystkie zajęcia, na które zgłasza się uczeń oraz dopisując do zajęć odpowiedni przedmiot z oceną.

Można zadeklarować chęć udziału w zajęciach umieszczonych na poniższej liście, jeśli uczeń nie wyraził chęci uczestniczenia w nich w rekrutacji w październiku 2018 r.:

Nazwa formy wsparcia dla uczniów/uczennic

Indywidualizacja pracy z uczniem/uczennicą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dla uczniów/uczennic zdolnych

Zajęcia indywidualizujące pracę z uczniem zdolnym z języka angielskiego

Zajęcia indywidualizujące pracę z uczniem zdolnym z języka niemieckiego

Zajęcia indywidualizujące pracę z uczniem zdolnym z języka francuskiego

Zajęcia indywidualizujące pracę z uczniem zdolnym z języka włoskiego

Zajęcia indywidualizujące pracę z uczniem zdolnym z języka hiszpańskiego

Zajęcia indywidualizujące pracę z uczniem zdolnym z matematyki

Zajęcia naukowo-techniczne indywidualizujące pracę z uczniem zdolnym

Koło szachowe rozwijające umiejętność uczenia się indywidualizujące pracę z uczniem zdolnym

Wszelkich informacji dotyczących projektu udziela koordynator – pani Izabela Bartelt-Adamczyk.

 

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze
Regulamin rekrutacji
Załącznik 1 Katalog kryteriów
Załącznik 2 Wykaz form wsparcia
Załącznik 3 Formularz zgłoszeniowy uczniowie uczennice SP29
Załącznik 3b Formularz z podpisem
Załącznik 4 Rekomendacja uczeń
Załącznik 5 Ankieta uczeń
Załącznik 6 Oświadczenie uczestnika
Załącznik 7 Deklaracja uczestnictwa
Załącznik 8 Lista podstawowa uczeń
Załącznik 9 Lista rezerwowa uczeń
Załącznik 10 Formularz rezygnacji