W dniu Święta Edukacji Narodowej odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania dzieci z klas pierwszych na uczniów naszej szkoły. Uroczystość prowadziła przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego, która powitała dyrekcję szkoły, nauczycieli, rodziców oraz uczniów z pozostałych klas.

Dzieci złożyły ślubowanie na sztandar szkoły, a następnie pani dyrektor Aleksandra Nocoń ogromnym ołówkiem pasowała każde dziecko na ucznia. Drugą część uroczystości stanowił program artystyczny złożony z wierszy i piosenek wykonywanych przez pierwszaków. Mimo stresu, związanego z publicznym występem, dzieci świetnie poradziły sobie z debiutem. Na zakończenie był czas na pamiątkowe zdjęcia klasowe.

[widgetkit id=5]