170213 strazak

170213 strazak

We wtorek – 7 lutego uczniowie klas IIIa i IIIb spotkali się ze strażakiem. Szkolenie odnośnie tego, jak zachować się podczas pożaru przeprowadził młodszy brygadier mgr inż. Radosław Mól z Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. Nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważne jest przekazywanie wiedzy na temat bezpiecznych zachowań oraz zapobieganie sytuacjom zagrażającym życiu na każdym etapie edukacji dzieci. Warto zwrócić uwagę na kształcenie praktycznych umiejętności, które dziecko mogłoby wykorzystać w chwili zagrożenia życia swojego lub innych osób. W celu podniesienia wiedzy oraz umiejętności dzieci w zakresie bezpieczeństwa pożarowego zrealizowany został szereg zajęć i pogadanek na temat rozpoznawania niebezpiecznych sytuacji oraz zachowania się w razie pożaru.

W imieniu uczniów, ich rodziców oraz własnym za pomoc w procesie wychowawczym i współpracę Panu Radosławowi Mólowi dziękują panie Bożena Jędryszczak – Charuba i Sylwia Jura.