211006 sprzatanie swiata

W nawiązaniu do międzynarodowej akcji „Sprzątanie Świata 2021”,  Szkolny Klub Szkół Unicef wraz z Szkolnym Klubem Wolontariatu i Samorządem Szkolnym zapraszają do aktywnego uczestnictwa w XVII edycji ogólnopolskiego konkursu pod hasłem:


ODDAJ UŻ
YWANY TELEFON KOMÓRKOWY BEZ BATERII
POMAGAJĄC INNYM – POMAGASZ SWOJEJ SZKOLE

W każdy piątek począwszy od 8 października do 19 listopada w godzinach 7.45 – 8.00 Wolontariusze będą dyżurować na forum szkoły i zbierać od Was stare, używane, niepotrzebne telefony.

Telefony po ewentualnej naprawie i usunięciu wszelkich danych mogą trafić do krajów rozwijających się w Afryce i Azji, gdzie będą mogły jeszcze przez lata służyć innym dzieciom.

Używane telefony komórkowe stanowią ogromne zagrożenie dla naszego środowiska naturalnego, ponieważ zawierają metale ciężkie takie jak np. kadm i ołów. Wyrzucony telefon komórkowy może zatruć znaczne ilości wody i gleby.

Mamy nadzieję i wierzymy, że ta wspólna akcja przyczyni się do ugruntowania postaw i nawyków ekologicznych, dzięki którym nasza planeta będzie z roku na rok czystsza i bezpieczniejsza.