Autor: Magdalena Kempa

— — — — — — — — — — — — —

Przyjemności związane ze Świętami Bożego Narodzenia już za nami. Jednak dla osób samotnych i chorych to szczególnie trudny czas. Dlatego wolontariusze z SP 29 próbowali temu zaradzić. Bo młodsze pokolenie doskonale rozumie, że budowanie i pielęgnowanie więzi międzypokoleniowej jest ważnym elementem życia społecznego.

W tym celu w połowie grudnia uczniowie spotkali się, aby własnoręcznie wykonać kartki z życzeniami świątecznymi. Pocztówki te zostały przekazane seniorom przebywającym w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym przy ul. Św. Barbary. Ten drobny gest sprawił, że na twarzach obdarowanych osób pojawił się uśmiech.