Autor: Iwona Nędzyńska-Mól

— — — — — — — — — — — —

W dniach 12.09.2022 – 28.10.2022 trwała zbiórka darów w ramach akcji „Święty Mikołaj na Kresach 2022” z przeznaczeniem dla naszych rodaków mieszkających poza granicami kraju.

Do inicjatywy, organizowanej od wielu lat przez Towarzystwo Patriotyczne „Kresy”, także w tym roku przyłączył się Urząd Miasta Częstochowy, podległe szkoły i placówki oświatowe oraz Delegatura w Częstochowie Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Mimo trudnej sytuacji materialnej wielu rodzin, częstochowianki i częstochowianie ponownie udowodnili, że potrafią dzielić się z innymi i otworzyć swe serca dla potrzebujących.

Uczniowie i dzieci z podległych szkół i placówek oświatowych przygotowały 2000 paczek dla swoich rówieśników. W najbliższym czasie z Częstochowy wyruszą transporty na Litwę, Łotwę oraz Ukrainę. Pomoc świąteczna trafi m.in. do miasta partnerskiego Berdyczowa, z którym nasze miasto utrzymuje stały kontakt zarówno przed jak i po rozpoczęciu wojny.

Wszystkim zaangażowanym w akcję samorząd miasta Częstochowy składa serdeczne podziękowanie.

fot. Rafał Dziwis