181012 efs rektutacja

181012 efs rektutacja

Szanowni Państwo!

Rozpoczynamy rekrutację do projektu „Odkryj w sobie talent!”. 
Nabór trwa 12.10.2018 r. do 29.10.2018 r. Poniżej znajdą Państwo instrukcję, zgodnie z którą należy postępować.

Co i w jakich terminach składają uczniowie i nauczyciele?

Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w zajęciach rozwijających składają:

  • formularz zgłoszeniowy,
  • rekomendację wychowawcy z oceną z przedmiotu zbliżonego tematycznie do przedmiotu, w którym będą brali udział,
  • oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych.

Są to zajęcia tylko dla uczniów z klas IV-VIII

Nauczyciele:

  • formularz zgłoszeniowy,
  • rekomendację dyrektora, oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych,
  • ankietę motywacyjną.

Na dokumentach muszą widnieć daty od 12 do 29 października 2018 r., jest to okres naboru.

Można złożyć jedną rekomendację na wszystkie zajęcia. Wypisują wszystkie zajęcia, na które zgłasza się uczeń czy szkolenia w przypadku nauczyciela oraz dopisując do zajęć odpowiedni przedmiot z oceną.

Wszelkich informacji dotyczących projektu udziela koordynator – pani Izabela Bartelt-Adamczyk.

 

Nazwa formy wsparcia dla uczniów/uczennic

Indywidualizacja pracy z uczniem/uczennicą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dla uczniów/uczennic zdolnych

Zajęcia indywidualizujące pracę z uczniem zdolnym z języka angielskiego

Zajęcia indywidualizujące pracę z uczniem zdolnym z języka niemieckiego

Zajęcia indywidualizujące pracę z uczniem zdolnym z języka francuskiego

Zajęcia indywidualizujące pracę z uczniem zdolnym z języka włoskiego

Zajęcia indywidualizujące pracę z uczniem zdolnym z języka hiszpańskiego

Zajęcia indywidualizujące pracę z uczniem zdolnym z języka rosyjskiego

Zajęcia indywidualizujące pracę z uczniem zdolnym z matematyki

Zajęcia indywidualizujące pracę z uczniem zdolnym z zakresu konstruowania robotów

Zajęcia naukowo-techniczne indywidualizujące pracę z uczniem zdolnym

Zajęcia informatyczne z wykorzystaniem TIK indywidualizujące pracę z uczniem zdolnym

Koło szachowe rozwijające umiejętność uczenia się indywidualizujące pracę z uczniem zdolnym

Szkolenia dla nauczycieli/nauczycielek

Szkolenie z zakresu rozpoznawania i rozwijania zdolności uczniów i uczennic

Szkolenie: Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – dostosowanie wymagań edukacyjnych

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze
Regulamin rekrutacji
Załącznik 01 Katalog kryteriów
Załącznik 02 Wykaz form wsparcia
Załącznik 03 Formularz zgłoszeniowy uczniowie uczennice SP29
Załącznik 03b Formularz z podpisem
Załącznik 04 Formularz zgłoszeniowy nauczyciel
Załącznik 05 Rekomendacja uczeń
Załącznik 06 Rekomendacja nauczyciel
Załącznik 07 Ankieta uczeń
Załącznik 08 Ankieta nauczyciel
Załącznik 09 Oświadczenie uczestnika
Załącznik 10 Deklaracja uczestnictwa
Załącznik 11 Lista podstawowa uczeń
Załącznik 12 Lista podstawowa nauczyciel
Załącznik 13 Lista rezerwowa uczeń
Załącznik 14 Lista rezerwowa nauczyciel
Załącznik 15 Formularz rezygnacji