161030 profilaktyka

161030 profilaktyka

W dniach od 18 do 28 października we wszystkich klasach I – III realizowany był program profilaktyczny „MIŚ” – Maluch i Świat”, który powstał w oparciu o specyfikę okresu rozwojowego dziecka, jego doświadczenia, wpływu i norm, uwzględniając przy tym różnice percepcyjne i intelektualne wśród odbiorców.

Realizowany był w dwóch etapach:

  • etap I – realizacja zagadnień związanych z kontaktem interpersonalnym w środowisku dzieci i młodzieży oraz zasad kształtowania „prawidłowej komunikacji” bez przemocy i agresji
  • etap II – realizacja zagadnień związanych z profilaktyką uzależnień oraz modelem asertywności.

Zajęcia zostały opracowane w oparciu o metody praktyczne, aktywizujące uczniów do podejmowania działań i wykształcenia u nich umiejętności przydatnych w codziennym życiu. Zostały wzbogacone przekazem audiowizualnym, który miał za zadanie wzmocnić przekaz określonych treści.
W celu wzbudzenia u uczniów chęci czynnego udziału w warsztatach, firma PROGRES Instytut Rozwoju i Edukacji przygotowała liczne nagrody dla osób, które szczególnie wyróżniały się w toku zajęć. Były to gadżety opatrzone logiem programu „MIŚ – Maluch i Świat”.
[widgetkit id=119]