210125 do zaczytania

210125 do zaczytania

Szkoła Podstawowa nr 29 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie zaprasza uczniów klas IV-VI i VII-VIII szkół podstawowych do udziału w pierwszej edycji Wojewódzkiego Konkursu Literacko-Artystycznego Do zaczytania jeden krok.

Zadaniem uczestników jest zaprojektowanie ciekawej obwoluty książki.

 

Do zaczytania jeden krok – Regulamin konkursu  (pdf)