Autor: Ewa Latos

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

W ramach Programu Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego na platformie dostępnej pod adresem: pwpp.uksw.edu.pl
zarówno uczniowie, rodzice, jak i nauczyciele mogą skorzystać z indywidualnych bezpłatnych konsultacji ze specjalistami. Wsparcia udziela ponad 20 różnych specjalistów (psychologów, pedagogów i psychoterapeutów), którzy mają wieloletnie, bogate doświadczenie w pracy psychologicznej, pedagogicznej, terapeutycznej i psychoterapeutycznej.

Zapisy na dyżury psychologów prowadzone są dla zarejestrowanych na Platformie użytkowników.
Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego dobierany jest ekspert z danego obszaru  (można też samodzielnie wskazać preferowanego specjalistę) oraz ustalany termin spotkania w formie wideo-rozmowy.  W przypadku uczniów poniżej 18 roku życia niezbędne jest wyrażenie pisemnej zgody przez rodzica lub opiekuna, a czasem jego obecność na pierwszym spotkaniu lub na jego części.

Doradztwo, jak i szkolenia świadczone są bezpłatnie w ramach realizacji „Programu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli” finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.