161222 ozd

161222 ozd

Edukacja przez ruch to system pedagogiczny, którego techniki i metody pozwalają dzieciom na integrację sensoryczną i integrację procesów umysłowych. System ten odwołuje się do naturalnej potrzeby dzieci, jaką jest ruch. Rytmiczne procedury poruszania się podczas zajęć, pozwalają dzieciom na doświadczenie swobody, radości, wyzwalają aktywność i chęć uczenia się. Zajęcia wspierają jednocześnie ich rozwój w czterech obszarach: intelektualnym, społecznym, emocjonalnym oraz fizycznym.
Dzięki tym zajęciom dzieci:

  • doświadczają radości,
  • kształtują umiejętności współdziałania w grupie,
  • doskonalą koordynację wzrokowo - ruchowo- słuchową,
  • usprawniają motorykę poprzez kreślenie znaków grafomotorycznych zgodnie z metodyką systemu,
  • zdobywają doświadczenia matematyczne poprzez manipulowanie papierem i składanie papieru według zasad orgiami.

Tym systemem klasa IIIc wykonała bożonarodzeniowe szopki oraz Mikołaje.

[widgetkit id=145]