Informujemy, że istnieje możliwość skorzystania z wyprawki szkolnej (tylko uczniowie klas III) oraz stypendium szkolnego dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. 
Szczegółowych informacji udziela pedagog szkolny - mgr Ewa Latos