181001 bo

181001 bo

Zagłosuj:

  • bezpieczniej będzie (parking – zadanie dzielnicowe nr 585),
  • zdolniejsi młodzi będą wszędzie (nowoczesna pracownia komputerowa i językowa – projekt ogólnomiejski nr 346).