170323 uwaga internet

— — — — — — — — — — — — —

Szanowni
Rodzice oraz Nauczyciele uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Serdecznie zapraszamy do Edukacyjnego Centrum Konsultacji przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Częstochowie, ul. Legionów 54 a.

w każdy  wtorek od godz. 15.30 do 16.30  pod nr tel. 34 360 10 72

można skorzystać z bezpłatnej telefonicznej porady konsultanta dyżurującego mającego doświadczenie w z zakresu edukacji i wychowania dzieci   ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub umówić na spotkanie ze specjalistami z zakresu:

 • Oligofrenopedagogiki,
 • Tyflopedagogiki,
 • Surdopedagogiki,
 • Socjoterapii,
 • W zakresie resocjalizacji i trudnych zachowań,
 • W zakresie wczesnego wspomagania rozwoju,
 • Rewalidacji i terapii pedagogicznej dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • Terapii Integracji Sensorycznej,
 • Terapii dziecka z autyzmem, zespołem Aspergera i pokrewnymi zaburzeniami,
 • Terapii specyficznych trudności w nauce:  nauczania początkowego, j. polskiego, przyrody, chemii, matematyki, fizyki, geografii, j. angielskiego, historii,
 • W zakresie gimnastyki korekcyjnej,
 • W zakresie rehabilitacji ruchowej,
 • W zakresie komunikacji alternatywnej,
 • W zakresie doradztwa zawodowego,
 • Psychologiem,
 • Pedagogiem szkolnym,

organizujemy również  zajęcia  otwarte 

harmonogram zajęć otwartych dostępny na www.sosw1.czest.pl

zapraszamy również do kontaktu mailowego: eck.sosw1czestochowa@interia.pl

 
Do zobaczenia w ECK
Dyrektor SOSW nr 1
Agnieszka Ścigała – Psiuk
oraz  Koordynatorzy ECK:
Anna Sobańska, Anna Szymczyk