191121 zielona pracownia

191121 zielona pracownia

20 listopada o 15.00 w Szkole Podstawowej nr 29 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie rozpoczęła się uroczysta ceremonia oficjalnego otwarcia Zielonej Pracowni Jurajscy poszukiwacze wiedzy. Utworzenie takiej sali zajęć było możliwe dzięki  dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (wniosek szkoły znalazł się wśród 87 zwycięskich wniosków z terenu województwa śląskiego) i wygranej w konkursie Zielona Pracownia Projekt 2019. Uczniowie zyskali nowoczesną pracownię przyrodniczą wyposażoną m. in. w: interaktywny monitor dotykowy, mikroskop z kamerą, zestaw do badania gleb, przenośną stację meteorologiczną i wiele innych różnorodnych pomocy dydaktycznych. Te wszystkie profesjonalne akcesoria ułatwią prowadzenie ciekawych lekcji, a tym samym pomogą młodzieży w odkrywaniu pasji intelektualnych.

Uroczystość uświetnili: pani Alicja Janowska – dyrektor Delegatury w Częstochowie Kuratorium Oświaty w Katowicach, pan Stanisław Gmitruk – radny Sejmiku Województwa Śląskiego, dyrektor Funduszy Europejskich w WFOŚiGW w Katowicach, pan Grzegorz Papalski – naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy, pan Aleksander Sałacki – kierownik Referatu Realizacji Inwestycji i Remontów w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Częstochowy, pan Piotr Włoczek – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 47 w Częstochowie, pani Iwona Bialik – dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 32 w Częstochowie, pani Marzena Ułamek – przewodnicząca Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 29 w Częstochowie,  pani Barbara Witowska – architekt naszej pracowni.

Uczniów i zaproszonych gości powitała dyrektor szkoły p. Iwona Nędzyńska-Mól, która następnie zaprosiła panią Alicję Janowską – dyrektor Delegatury w Częstochowie Kuratorium Oświaty w Katowicach, pana Stanisława Gmitruk – radnego Sejmiku Województwa Śląskiego, dyrektora Funduszy Europejskich w WFOŚiGW w Katowicach, pana Grzegorza Papalskiego – naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy i przedstawiciela uczniów do symbolicznego aktu oddania do użytku ukończonego projektu, czyli przecięcia wstęgi.

Następnie dyrektor Nędzyńska-Mól złożyła wyrazy wdzięczności WFOŚiGW w Katowicach oraz organowi prowadzącemu szkołę za zaufanie, pomoc merytoryczną przy realizacji projektu oraz za wkład wniesiony w podniesienie świadomości ekologicznej uczniów szkoły.

Podziękowania otrzymała także p. Barbara Witowska – rodzic, która stworzyła projekt graficzny pracowni oraz zespół nauczycieli pracujących przy realizacji projektu.

Po części oficjalnej, uczniowie wraz z nauczycielami zaprezentowali możliwości swojej wymarzonej pracowni. Ósmoklasiści wcielili się w role dziennikarzy programu telewizyjnego z lekcją przyrody w tle. Ich medialny spektakl wiązał się z prezentacją nowoczesnych sprzętów w praktycznym ich wykorzystaniu. Część laboratoryjna wzbudziła spory zachwyt. Uczniowie porównywali widzianą pod mikroskopem krew ryby, płaza i ssaka z obrazem na monitorze interaktywnym, który połączony był z mikroskopem wyposażonym w kamerkę. Równie interesujące i angażujące okazało się doświadczenie, którego celem było wykrywanie witaminy C w soku z cytryny i pomarańczy. Wyzwanie polegało na rozstrzygnięciu, który owoc ma więcej acidum ascorbicum. Plebiscyt wygrał, budząc niemałe zdumienie, sok z tego drugiego cytrusa.

Zaprojektowana pracownia nawiązuje do krajobrazów Jury Krakowsko-Częstochowskiej, co miało na celu zwrócenie uwagi uczniów na naszą małą ojczyznę i zachęcenie ich do podejmowania inicjatyw na rzecz środowiska lokalnego.
Poprzez utworzenie zielonej pracowni szkoła chce kształtować młodego człowieka, który będzie bardziej odpowiedzialny i wrażliwy na sprawy środowiska naturalnego. Człowieka, który będzie świadomy zależności zachodzących w przyrodzie.

Dyrektor szkoły składa serdeczne podziękowania nauczycielom, którzy wraz z nią  pracowali przy realizacji projektu tj. p. B. Chmielarz, p. A. Kuli, p. E. Niewczas.
Specjalne podziękowania dla: p. J. Kościelnego, p. B. Jędryszczak-Charuby, p. I. Górawskiej i p. B. Marks.

 

http://czestochowskie24.pl/czestochowa/zielona-pracownia-luksusowa-na-wyzwania-intelektualne-zawsze-gotowa/

Prezentacja „Zielona Pracownia” w formacie PowerPoint  >pobierz<

[widgetkit id=478]