Autor: Barbara Rek

— — — — — — — — — — — — — — —

Co roku w październiku udajemy się na Cmentarz św. Rocha, aby odwiedzić groby tych, którzy zginęli w obronie naszej Ojczyzny. W szczególny sposób dbamy o Krzyż Pamięci Harcerzy Szarych Szeregów Ziemi Częstochowskiej. Uczniowie klas II a i II b pod opieką swoich wychowawczyń: p. Ewy Krajewskiej i p. Moniki Itczak uprzątnęli liście wokół tego symbolicznego grobu, złożyli kwiaty, zapalili znicze i w krótkiej modlitwie wypraszali niebo poległym harcerzom. Następnie przeszliśmy do miejsca spoczynku Powstańców Styczniowych. Uczniowie zapoznali się z symbolami narodowymi, które widnieją na powstańczej mogile. Tu również zapaliliśmy znicze i wypełniliśmy prośbę zapisaną na pomniku Powstańca, czyli wspólnie odmówiliśmy modlitwę Zdrowaś Maryjo. Póżniej, wraz z przedstawicielami Urzędu Miasta i Straży Miejskiej, udaliśmy się do grobu naszej częstochowskiej poetki Haliny Poświatowskiej, aby uroczyście złożyć kwiaty i zapalić znicze w dniu jej 55 rocznicy śmierci. W drodze powrotnej zapoznaliśmy się jeszcze z historią „Warszyca” – odwiedzając obelisk na skrzyżowaniu ulic Świętego Rocha i Wręczyckiej. Czas przed dniem Wszystkich Świętych to odpowiedni moment na wspomnienie tych, którzy od nas już odeszli, czas na rozmowy dotyczące szacunku dla zmarłych oraz szacunku do miejsc spoczynku tych, którzy oddali życie za Ojczyznę, zapisując się w historii naszego miasta i naszego kraju.